Ngải

trang định hướng Wikimedia

Ngải có thể chỉ:

  • Tên gọi chung của các loài thực vật thuộc chi Artemisia họ Cúc;
  • Một loại bùa phép bằng dược liệu của dân tộc thiểu số (chơi ngải)
  • Họ người Á Đông. Xem Ngải (họ);
  • Tên người: Đặng Ngải, Sở Hùng Ngải...