Ngọa Long

trang định hướng Wikimedia

Ngọa Long (臥龍, từ Hán-Việt nghĩa là "rồng nằm") có thể chỉ: