Ngọc Hiệp (định hướng)

Ngọc Hiệp có thể chỉ các mục từ sau:

Địa danhSửa đổi

  • Ngọc Hiệp: phường thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

NgườiSửa đổi

  • Ngọc Hiệp: tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Hiệp, NSƯT, sinh năm 1964, nữ diễn viên Việt Nam