Ngọc Hoàn (chữ Hán phồn thể:玉環縣, chữ Hán giản thể:玉环县, âm Hán Việt: Ngọc Hoàn huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Tam Môn có diện tích 1072 km², dân số 380.000 người. Mã số bưu chính của huyện này là 317100. Chính quyền nhân dân huyện Ngọc Hoàn đóng ở số 6, đường Đông Thành, trấn Châu Cảng. Huyện Ngọc Hoàn được chia ra các đơn vị hành chính trực thuộc gồm 6 trấn và 3 hương. Tổng cộng có 27 khu xư dân, 276 ủy ban thôn.

  • Trấn: Châu Cảng, Thanh Cảng, Sở Môn, Can Giang, Sa Môn, Lư Phố.
  • Hương; Long Khê, Kê Sơn, Hải Sơn.

Tham khảoSửa đổi