Ngọc bích

trang định hướng Wikimedia

Ngọc bích có thể chỉ đến một trong các loại đá quý sau:

hoặc:

hoặc chỉ tên người Việt Nam: