Ngụy Khỏa (chữ Hán: 魏顆; ?-?), tức Ngụy Điệu tử (魏悼子), là vị tông chủ thứ tư của họ Ngụy, thế gia nước Tấn thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Ngụy Khỏa/Ngụy Điệu tử
魏顆/魏悼子
Đại phu nước Tấn
Tông chủ họ Ngụy
Lãnh đạo?-?
Ngụy Sưu
Ngụy Giáng
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệNgụy Giáng
Tên đầy đủ
Ngụy Khỏa
Tước hiệuNgụy Điệu tử
Thế giaHọ Ngụy
Thân phụNgụy Sưu

Ông là con của Ngụy Sưu, tôn chủ thứ ba của họ Ngụy. Sau khi Ngụy Sưu chết, ông lên kế tập.

Sử sách không nói rõ hành trạng của ông trong thời gian lãnh đạo họ Ngụy. Sau khi ông mất, con ông là Ngụy Giáng thế tập.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

Ngụy Khỏa
Mất: , ?
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Cha: Ngụy Sưu
Tông chủ họ Ngụy
? – ?
Kế nhiệm
Con: Ngụy Giáng