Ngụy Phế Đế (chữ Hán:魏廢帝) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa