Ngụy Tuyên Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Ngụy Tuyên Vũ Đế (chữ Hán:魏宣武帝) có thể là:

Xem thêm Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi