Ngữ Phong Viên Tín

Thiền sư Ngữ Phong Viên Tín (zh: 語風圓信, ja: Gofū Enshin, 1571-1647), thiền sư Trung Quốc thuộc tông Lâm Tế, từng sống vào cuối thời nhà Minh, đầu nhà Thanh, còn có hiệu là Tuyết Kiều Viên Tín, cuối đời sư lấy hiệu là Ngữ Phong Lão Nhân. Sư là đệ tử nối pháp của Thiền sư Huyễn Hữu Chính Truyền và sư nổi danh qua việc biên soạn nhiều tác phẩm liên quan đến Thiền học.

Thiền sư Ngữ Phong Viên Tính

họ Chu (朱), sinh ngày mồng 10 tháng 2 năm thứ 5 niên hiệu Long Khánh (隆慶) tại Huyện Ngân (鄞縣), Ninh Ba Tỉnh Triết Giang. Năm 29 tuổi, sư xuất gia và thọ giới cụ túc với đại sư Bảo Phong, sư tu hạnh đầu đà.

Trên con đường tu học Thiền, đầu tiên sư đến yết kiến và tham học với Thiền sư Diệu Trinh ở chùa Phổ Tế (普濟寺), núi Tần Vọng (秦望山), tỉnh Triết Giang. Sau đó, sư cũng đến tham học với Thiền sư Vân Thê Chu Hoàng(cũng là tổ thứ 8 của Tông Tịnh Độ). Một hôm, sư nghe nghe một vị tăng tụng kinh A-di- đà đến câu ” Nước chảy, chim kêu, cây cối đều phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng” và phát khởi nghi tình rất sâu. Từ đó, sư đi khắp nơi giống như người điên, thường ngủ trong miếu hoang hay đền thờ.

Sống mũi của sư vốn cao thẳng đẹp đẽ, nhưng một hôm lúc sư đang ngồi tọa Thiền trong tư thế kiết-già thì chợt có một cánh tay trên hư không đánh xuống làm gãy sống mũi của sư và nhờ thế sư bỗng nhiên đại ngộ. Nên mới có câu: " Nếu sống mũi không gãy thì đâu được liễu ngộ". Cuối cùng, sư đến gặp Thiền sư Huyễn Hữu Chính Truyền để trình sở ngộ và được ngài ấn khả và truyền pháp của tông Lâm Tế.

Năm thứ 8 (1635) niên hiệu Sùng Trinh (崇禎), sư đến ẩn tu tại am Thiên Chỉ (千指菴) ở Kính Sơn. Năm 1639, sư đến trụ trì và thuyết pháp tại chùa Khai Tiên (開先寺) ở Lô Sơn (廬山). Năm 1643, sư đến trụ trì tại chùa Đông Tháp (東塔寺) ở Gia Hòa (嘉禾), tỉnh Triết Giang.

Một số tác phẩm Thiền học do sư và đệ tử là cư sĩ Quách Ngưng Chi cùng sáng tác:

Cuối đời, sư đến trụ trì và truyền bá Thiền tông tại chùa Vân Môn (雲門寺) ở vùng Việt Châu, Tỉnh Triết Giang. Vào ngày 22 tháng 8 năm thứ 4 niên hiệu Thuận Trị (順治), sư an nhiên tọa Thiền thị tịch, hưởng thọ 77 tuổi đời và hạ lạp 48 năm, tháp mộ an trí tại chùa Vân Môn. Trước khi thị tịch sư có làm bài thiền kệ:

Này bọn trẻ kia có hiểu không

Trên đường sinh tử cứ thong dong

Chừ đây trăng sáng, sương càng lạnh

Uống cạn chén trà đến tịch không.

Hành trạng và ngữ lục của sư được đệ tử biên soạn trong bộ Viên Tín Thiền Sư Ngữ Lục (雪嶠圓信禪師語錄) 4 quyển.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Phật Tổ Đạo Ảnh, quyển 1, Thiền Sư Hư Vân biên soạn, đệ tử Đại Sư Tuyên Hóa hiệu đính.