Ngữ chi Kra là một nhánh ngôn ngữ Tai–Kadai ở Nam Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây) và Bắc Việt Nam. Trong toàn hệ Tai–Kadai, Kra là nhóm ít được nghiên cứu nhất. Những ngôn ngữ Kra chỉ mới được nghiên cứu, mô tả chi tiết trong những năm gần đây.

Ngữ chi Kra

Phân bố
địa lý
Nam Trung Quốc, Bắc Việt Nam
Phân loại ngôn ngữ họcTai-Kadai
 • Bắc
  • Ngữ chi Kra
Ngôn ngữ nguyên thủy:Kra nguyên thủy
Glottolog:kada1291[1]

Tên gọi Kra bắt nguồn từ từ *kraC[2] "người" trong tiếng Kra nguyên thủy, mà ngày nay có dạng kra, ka, fa, ha trong những ngôn ngữ Kra khác nhau. Benedict (1942) lấy thuật ngữ Kadai để gộp chung hai nhóm Kra và Hlai lại, và Ostapirat đề xuất việc dùng Kra-Dai để chỉ toàn hệ Tai-Kadai.

Tầm quan trọngSửa đổi

Nhiều ngôn ngữ Kra có cụm phụ âm và từ vựng song tiết, trong khi những ngôn ngữ Tai–Kadai chỉ có phụ âm đơn. Hiện tượng song tiết trong tiếng Bố Ương đã được Sagart (2004)[3] lấy làm chứng cớ ủng hộ quan điểm rằng Tai-Kadai là một nhánh con của ngữ hệ Nam Đảo. Khác nhóm TháiĐồng-Thủy, hầu hết ngôn ngữ Kra, gồm cả Cờ Lao và Bố Ương, lưu giữ hệ thống số đếm thừa hưởng từ ngôn ngữ Tai-Kadai nguyên thủy. Ngoài Kra, chỉ có nhóm Hlai làm giống vậy.[4] Những ngôn ngữ Tai–Kadai còn lại đều đã tiếp nhận số đếm tiếng Trung hơn 1.000 năm trước.

Jerold A. Edmondson ghi nhận rằng ngữ chi Kra có những từ vựng liên quan đến chế tác kim loại, nghề thủ công, và nông nghiệp vắng mặt trong các ngôn ngữ Tai-Kadai khác.[5] Điều này cho thấy rằng các dân tộc Kra hoặc đã tự dựng lên hoặc đã mượn từ một cách độc lập.

Phân loạiSửa đổi

Về hình thái học, ngữ chi Kra mang nhiều nét tương đồng với ngữ chi Đồng-Thủy nhất. Số ngôn ngữ Kra biến thiên tùy theo việc "ngôn ngữ" và "phương ngữ" được định nghĩa ra sao. Nổi tiếng nhất có lẽ là cụm phương ngữ Cờ Lao (Klao), với khoảng 8.000 người nói ở Trung Quốc trên tổng số 500.000 người Cờ Lao.

Phân loại dưới đây là của Weera Ostapirat (2000), chia nhóm Kra ra thành 7 ngôn ngữ.

Kra 

 Tây 


La Ha (Việt Nam)


 Cờ-Chí 


Cờ Lao (Trung Quốc, Việt Nam)La Chí (Trung Quốc, Việt Nam)
 Đông 


Paha (thường bị gộp vào Bố Ương)


 Ương-Péo 


Bố Ương (Trung Quốc)Nùng Vẻn (Vẻn) (Việt Nam)Pu Péo (Laqua, Pupeo) (Trung Quốc, Việt Nam)

Theo Jerold Edmondson (2002), tiếng La Ha quá khác biệt để xếp vào nhóm Tây; ông tách nó ra thành nhánh riêng. Ethnologue xếp nhầm tiếng Ngật Long (Cun) nhánh Hlai ở Hải Nam vào ngữ chi Kra.

Andrew Hsiu (2013, 2017) viết rằng tiếng Bố Y Hách Chương, một ngôn ngữ Thái Bắc sắp biến mất, có năm người nói ở Đại Trại (大寨), Phụ Xứ hương (辅处乡), Hách Chương, Quý Châu có một lớp nền (substratum) gốc Kra.[6][7][8]

Tiếng Maza, một ngôn ngữ Lô Lô-Miến ở Mạnh Mai 孟梅, Phú Ninh, Vân Nam, nổi bật vì có lớp nền tiếng Pu Péo (Hsiu 2014:68-69).[9][10]

Theo Lí Cẩm Phương (1999),[11] người Tráng Ngưỡng ở Quảng Tây có lẽ ban đầu nói một ngôn ngữ Kra, nhưng đã chuyển sang tiếng Tráng.

Dân cưSửa đổi

Tổng số người nói ngôn ngữ Kra là chừng 22.000 người.[5] Ở Việt Nam, những dân tộc Kra được công nhận chính thức là Cờ Lao, La Chí, La HaPu Péo. Ở Trung Quốc, chỉ người Cờ Lao được chính thức công nhận. Những tộc Kra còn lại bị coi là người Tráng, Bố Y, Di, hay Hán.

Số đếmSửa đổi

Số đếm trong ngữ chi Kra[12]
Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười
(Nam Á nguyên thủy) *isa *duSa *telu *Sepat *lima *enem *pitu *walu *Siwa *sa-puluq
Kra nguyên thủy *tʂəm C *sa A *tu A *pə A *r-ma A *x-nəm A *t-ru A *m-ru A *s-ɣwa B *pwlot D
Bố Ương, Ba Hà tɕam˦˥ θa˧˨ tu˧˨ pa˧˨ m̥a˧ nam˧˩ ðu˧ mu˧˩ dʱa˧ pʷat˥
Bố Ương, Nga Thôn pi˥˧ θa˨˦ tu˨˦ pa˨˦ ma˦ nam˨˦ tu˦ ma ðu˦ va˥ put˥
Bố Ương, Lang Giá am˧˥ ɕa˥˦ tu˥˦ pa˥˦ ma˧˩˨ nam˥˦ ðu˧˩˨ ma ðu˧˩˨ va˩ put˥
Bố Ương, Nha Lang ɔm˥ θau˥˧ taːi˥˧ po˥˧ mo˦˧ naːm˥˧ təu˧˩ ɬəu˦˧ vo˥ pɔt˥
Nùng Vẻn ʔam˧˨ θa˨˦˧ tu˨˦˧ pa˧ ma˨˦˧ nəm˨˦˧ ʔam˧˨ tu˨˦˧ me˧˨ ru˧ wa˥˦ θət˧
Pu Péo tɕia˧ ɕe˥˧ tau˥˧ pe˥˧ ma˧ ma˧ nam˧˥ ma˧ tu˥˧ ma˧ ʐɯ˧ ma˧ ɕia˧˩ pət˧˩
La Ha Ướt tɕɐm˧˩ sa˧˦˧ tu˧˦˧ pɑ˧˦˧ mɑ˧ dɐm˧˦˧ tʰo˧˦˧ ma˧ hu˧ so˧ wa˨˦ pɤt˨˧
La Chí tɕa˧ su˩ te˩ pu˩ m̩˩ ȵiã˩ te˨˦ ŋuɛ˩ liu˨˦ pɛ˩
Cờ Lao, Tỉ Cống sɿ˥ təɯ˧ səɯ˧˩ təɯ˧ tɔ˧˩ pɔ˧˩ mɔ˧˩ nai˧˩ tʰɔ˧˩ ʑɔ˧˩ ʑɔu˧˩ hui˩˧
Cờ Lao, Ma Cơ tsɿ˥˧ səu˧˩ ta˧˩ pu˧˩ mlau˧˩ tɕʰau˧˩ xei˧˩ xe˧˩ kəu˧˩ tsʰei˥˧
Cờ Lao, Phổ Định se˥ so˥ tua˥ pu˦˥ mu˥˧ naŋ˥˧ ɕi˧ vra˥˧ su˧ paɯ˧
Cờ Lao, Phổ Để sɪ˥ səɯ˦˨ tji˦˨ pau˦˨ mau˧˩ mjaŋ˧˩ te˦˨ ɣe˧˩ sau˩˧ ɕye˩˧
Cờ Lao Đỏ tsə˦ se˧ tua˦ pu˦ maŋ˦ ɬoŋ˦ te˦ wu˧˥ ʂe˧˥ la˥˩ kwe˦
Cờ Lao Trắng[13] tsɿ˧ sɯn˧˥ tau˥ pu˥ mlən˧˥ tɕʰau˥ hi˥ ɕiau˥ ku˥ tɕʰiu˧
Cờ Lao, Tam Xung ʂɿ˦˧ ʂa˦˥ tau˦˥ pu˦˥ mei˨˩ ȵaŋ˨˩ tʂau˦˥ ʑau˨˩ ʂo˦˧ sɿ˦˧ pie˦˧
Mộc Lão tsɿ˥˧ ɬu˨˦ ta˨˦ pʰu˨˦ mu˧˩ ȵe˧˩ sau˧˩ ɣau˧˩ so˨˦ ve˥˧
Cờ Lao, Tiêm Sơn[14] ʐɤ˦˨ sw˦˨ tuɑ˦˨ pu˦ - - - - - -
Cờ Lao, Bản Lật Loan[14] i˥˧ ɑ˥˧ ɑ˥˧ muŋ˥˧ ɑŋ˦ - - - - - -
Cờ Lao, Tuân Nghĩa[14] 失 (shi) 沙 (sha) 刀 (dao) 波 (bo) 媒 (mei) 娘召 (niangshao) 召 (shao) 饶 (rao) 署 (shu) 失不 (shibu)
Cờ Lao, Nhân Hoài[14] 思 (shi) 沙 (sha) 刀 (dao) 波 (bo) 差 (cha) 良 (liang) - 绕 (rao) 素 (su) 死比 (sibi)

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). “Kadai”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
 2. ^ C là thanh điệu.
 3. ^ Sagart, Laurent. 2004. The Higher Phylogeny of Austronesian and the Position of Tai-Kadai.
 4. ^ Norquest, Peter K. 2007. A Phonological Reconstruction of Proto-Hlai. Ph.D. Department of Anthropology, University of Arizona.
 5. ^ a ă Diller, Anthony, Jerold A. Edmondson, and Yongxian Luo ed. The Tai–Kadai Languages. Routledge Language Family Series. Psychology Press, 2008.
 6. ^ Hsiu, Andrew. 2013. “Shui” varieties of western Guizhou and Yunnan. Presented at the 46th International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics (ICSTLL 46), Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, United States, August 7-10, 2013 (Session: Tai-Kadai Workshop).
 7. ^ Hsiu, Andrew. 2017. Hezhang Buyi (Dazhai) audio word list. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1122579
 8. ^ Hsiu, Andrew. 2017. Hezhang Buyi: a highly endangered Northern Tai language with a Kra substratum.
 9. ^ Hsiu, Andrew. 2014. "Mondzish: a new subgroup of Lolo-Burmese". In Proceedings of the 14th International Symposium on Chinese Languages and Linguistics (IsCLL-14). Taipei: Academia Sinica.
 10. ^ Hsiu, Andrew. 2017. Maza audio word list. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1123369
 11. ^ Lý Cẩm Phương (1999). Studies in the Buyang Language. Beijing: Central University for Nationalities Press.
 12. ^ “Archived copy”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2014. 
 13. ^ Số 1-9 có hậu tố du35.
 14. ^ a ă â b Zunyi Prefecture Ethnic Gazetteer [遵义地区志:民族志] (1999)

Tài liệuSửa đổi

 • Ostapirat, Weera (2000). "Proto-Kra". Linguistics of the Tibeto-Burman Area 23 (1): 1-251
 • Edmondson, Jerold A. (2002). The Laha language and its position in Proto-Kra[1]
 • Sagart, L. (2004) The higher phylogeny of Austronesian and the position of Tai-Kadai. Oceanic Linguistics 43,2: 411-444.[2]

Liên kết ngoàiSửa đổi