Nghệ sĩ dương cầm

Nghệ sĩ dương cầm là từ chỉ những nghệ sĩ chơi đàn dương cầm. Họ thường biểu diễn một mình hoặc có 1 hay nhiều ca sĩ hát cùng,...

Những nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển thường bộc lộ tài năng khá sớm, từ khi còn nhỏ. Những nghệ sĩ, cũng là những nhà soạn nhạc tài ba thế giới, bao gồm một số như sau:

Tham khảoSửa đổi