Nghỉ hè là một kỳ nghỉ học vào mùa hè nằm giữa các năm học và thời gian nghỉ trong năm học ở nhà trường. Học sinh - sinh viên thông thường được nghỉ khoảng 8-9 tuần. Tùy theo từng quốc gia và từng địa phương, đội ngũ công nhân viên trong trường sẽ tạm nghỉ việc một phần hoặc toàn phần.

Chỉ trích và ủng hộSửa đổi

Nghiên cứu xung quanh vấn đề ảnh hưởng, tác động của kỳ nghỉ hè thì hỗn tạp.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Polikoff, David M. Quinn and Morgan (ngày 14 tháng 9 năm 2017). “Summer learning loss: What is it, and what can we do about it?”. Brookings (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2020.