Nghị quyết của Liên Hợp Quốc

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc (Nghị quyết LHQ) là một văn bản chính thức được một cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua. Mặc dù bất kỳ cơ quan nào của Liên Hợp Quốc cũng có thể ban hành các nghị quyết, nhưng trên thực tế hầu hết các nghị quyết đều do Hội đồng Bảo an hoặc Đại Hội đồng ban hành.

Loại hình nghị quyết

sửa

Tùy thuộc vào cơ quan ra quyết định, thủ tục và giá trị pháp lý của một nghị quyết khác nhau:

Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

sửa

Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc với nhiều ủy ban khác nhau, cũng như các cơ quan khác như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có giá trị ràng buộc theo luật pháp quốc tế. Chúng chỉ thể hiện một hướng dẫn hoặc một khuyến nghị. Ví dụ như Nghị quyết 3379 với tiêu đề "Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc" và kế hoạch phân vùng của Liên Hợp Quốc cho Palestine với tiêu đề "Nghị quyết 181 (II). Chính phủ tương lai của Palestine".[1]

Tuy nhiên, nghị quyết của Đại Hội đồng LHQ có giá trị ràng buộc trong nội bộ, chẳng hạn nếu chúng liên quan đến các vấn đề tài chính của LHQ. Đại Hội đồng LHQ quyết định với đa số phiếu đơn giản. Nếu đa số phiếu đơn giản ủng hộ, vấn đề được coi là "quan trọng" và quyết định chỉ có thể được đưa ra với một đa số phiếu. Các quốc gia còn nợ các khoản thanh toán cho LHQ có thể bị loại ra khỏi cuộc bỏ phiếu trong Đại hội đồng.

Cũng có quan điểm cho rằng nghị quyết Đại hội đồng là một loại điều ước vì nó thể hiện sự nhất trí rõ ràng của nhà nước, và nó được thiết lập như luật tập quán chỉ bằng cách thể hiện niềm tin pháp lý (thuyết luật tục tức thời).[2] Nó còn được gọi là "luật mềm" vì nó không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó đặt ra một khuôn khổ nhất định về hành động của các quốc gia thành viên và cung cấp hướng dẫn về chúng.[2]

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

sửa

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có giá trị ràng buộc theo luật pháp quốc tế.[3][4][5] Hầu hết trong số này đều kêu gọi các mục tiêu được đề ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm đạt được và duy trì hòa bình thế giới. Chúng được tuyên bố chống lại các quốc gia hoặc các bên tham gia xung đột mà hành động của họ là mối đe dọa đối với an ninh quốc tế hoặc vi phạm luật pháp quốc tế hoặc nhân quyền. Nghị quyết loại này thường bao gồm các yêu cầu rõ ràng, trong trường hợp bị từ chối, có thể được thực hiện bằng các biện pháp đàn áp (cấm vận của Liên Hợp Quốc, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, v.v.) hoặc bằng phương thức vũ trang. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc được kêu gọi tham gia vào tiến trình này.

Năm thành viên thường trực gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, AnhMỹ phải thông qua hoặc bỏ phiếu trắng một dự thảo để nó trở thành một nghị quyết. Tổng cộng chín trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an phải đồng ý. Bản thân nghị quyết có thể bị chặn bởi sự phủ quyết của một trong những thành viên thường trực; trong trường hợp này, bất kỳ cuộc bỏ phiếu chống lại nào của một trong những quốc gia này sẽ tự động được coi là một sự phủ quyết. Nếu một thành viên thường trực bỏ phiếu trắng, trên thực tế, điều này sẽ không được coi là một quyền phủ quyết. Quyền phủ quyết nhanh chóng của một thành viên thường trực thường xuyên được sử dụng trong vài thập kỷ qua. Trong chiến tranh Lạnh, Liên Xô thường phủ quyết các nước đang phát triển. Mặt khác, Mỹ liên tục bảo vệ Israel bằng quyền phủ quyết của mình. Thông thường, một thay đổi nhỏ trong từ ngữ sẽ quyết định đến quyết định hợp lệ của một giải pháp.

Theo Điều 25 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên của LHQ đồng ý chấp nhận và thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an phù hợp với Hiến chương này. Người ta tranh luận về loại nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an sẽ được đề cập trong điều khoản này: nếu, theo nghĩa đen của Hiến chương, chỉ những nghị quyết được thông qua theo Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc (hành động trong trường hợp đe dọa hòa bình, vi phạm hòa bình hoặc hành động xâm lược) hoặc nếu tất cả chúng. Tòa án Công lý Quốc tế, trong một ý kiến ​​tư vấn không ràng buộc (nhưng, giống như tất cả các nghị quyết của ICJ, là luật pháp quốc tế1) về Namibia, ngày 21 tháng 6 năm 1971, đã giải thích rằng, dựa trên cam kết của các Quốc gia thành viên theo Điều 25 và dựa trên Điều 24.2 của Hiến chương, quy định quyền hạn chung cho Hội đồng Bảo an, Hội đồng Bảo an có thể thông qua các quyết định ràng buộc bên ngoài Chương VII. Trong số các học thuyết khoa học mà các ý kiến ​​của chúng không có giá trị pháp lý, không có sự nhất trí nào về tính chất ràng buộc của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mặc dù nhiều chuyên gia pháp lý và những người và tổ chức khác nhau, theo nghĩa đen của Hiến chương, chỉ coi đó những điều được thông qua theo Chương VII có giá trị ràng buộc.[6][7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Toàn văn Nghị quyết 181 (II) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2021.
 2. ^ a b Matsui Yoshirō chủ biên, Luật Quốc tế, tái bản lần thứ 5, Yuhikaku, 2007. tr.31-32.
 3. ^ LA Times, 17 Oct. 2002 "U.N. Resolutions Frequently Violated"
 4. ^ Foreign Policy in Focus, 1 Oct. 2002 "United Nations Security Council Resolutions Currently Being Violated by Countries Other than Iraq"
 5. ^ Eurasia Review, 28 Mar. 2021 "Violation of UN Resolutions Is Not Uncommon – OpEd"
 6. ^ "Additionally it may be noted that the Security Council cannot adopt binding decisions under Chapter VI of the Charter" (De Hoogh, Andre. Obligations Erga Omnes and International Crimes, Martinus Nijhoff Publishers, Jan 1, 1996, p. 371).
 7. ^ "Council recommendations under Chapter VI are generally accepted as not being legally binding". (Magliveras, Konstantinos D. Exclusion from Participation in International Organisations, Martinus Nijhoff Publishers, Jan 1, 1999, p. 113).
 8. ^ "Within the framework of Chapter VI the SC has at its disposal an 'escalation ladder' composed of several 'rungs' of wielding influence on the conflicting parties in order to move them toward a pacific solution... however, the pressure exerted by the Council in the context of this Chapter is restricted to non-binding recommendations". (Neuhold, Hanspeter. "The United Nations System for the Peaceful Settlement of International Disputes", in Cede, Franz & Sucharipa-Behrmann, Lilly. The United Nations, Martinus Nijhoff Publishers, Jan 1, 2001, p. 66).
 9. ^ "The responsibility of the Council with regard to international peace and security is specified in Chapters VI and VII. Chapter VI, entitled 'Pacific Settlements of Disputes', provides for action by the Council in case of international disputes or situations which do not (yet) post a threat to international peace and security. Herein its powers generally confined to making recommendations, the Council can generally not issue binding decisions under Chapter VI". (Schweigman, David. The Authority of the Security Council Under Chapter VII of the UN Charter, Martinus Nijhoff Publishers, Jan 1, 2001, p. 33).
 10. ^ "Under Chapter VI, the Security Council may only make recommendations but not binding decisions on United Nations members". (Wallace-Bruce, Nii Lante. The Settlement of International Disputes, Martinus Nijhoff Publishers, Jan 1, 1998, pp. 47-4).
 11. ^ "The UN distinguishes between two sorts of Security Council resolution. Those passed under Chapter Six deal with the peaceful resolution of disputes and entitle the council to make non-binding recommendations. Those under Chapter Seven give the council broad powers to take action, including warlike action, to deal with "threats to the peace, breaches of the peace, or acts of aggression". Such resolutions, binding on all UN members, were rare during the cold war. But they were used against Iraq after its invasion of Kuwait. None of the resolutions relating to the Israeli-Arab conflict comes under Chapter Seven." Iraq, Israel and the United Nations: Double standards?, The Economist, ngày 10 tháng 10 năm 2002.
 12. ^ "There are two sorts of security council resolution: those under 'chapter 6' are non-binding recommendations dealing with the peaceful resolution of disputes; those under 'chapter 7' give the council broad powers, including war, to deal with 'threats to the peace... or acts of aggression'." Emmott, Bill. If Saddam steps out of line we must go straight to war, The Guardian, ngày 25 tháng 11 năm 2002.
 13. ^ "...there is a difference between the Security Council resolutions that Israel breaches (nonbinding recommendations under Chapter 6) and those Iraq broke (enforcement actions under Chapter 7)." Kristof, Nicholas D. Calling the Kettle Black, The New York Times, ngày 25 tháng 2 năm 2004.
 14. ^ "There is a hierarchy of resolutions... Chapter 6, under which all resolutions relating to the middle east have been issued, relates to the pacific resolution of disputes. Above that, there are the mandatory chapter 7 resolutions, which impose the clearest possible obligations, usually on a single state rather than on two or three states, which is what chapter 6 is there for. Chapter 7 imposes mandatory obligations on states that are completely out of line with international law and policy, and the United Nations has decided in its charter that the failure to meet those obligations may be met by the use of force." Jack Straw. debates de la Cámara de los Comunes, Hansard, Column 32, ngày 24 tháng 9 năm 2002.
 15. ^ "There is another characteristic of these resolutions which deserves a mention, and that is that they are under chapter 7 of the United Nations charter. Chapter 7 has as its heading 'Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression'. This is the very serious chapter of United Nations rules, regulations, laws and principles, which the United Nations activates when they intend to do something about it. If the United Nations announces under chapter 7 that it intends to do something about a matter and it is not done, that will undermine the authority of the United Nations; that will render it ineffective. There are many other resolutions under other chapters. Resolution 242 gets a bit of a guernsey here every now and then. Resolution 242 is under chapter 6, not chapter 7. It does not carry the same mandate and authority that chapter 7 carries. Chapter 6 is the United Nations trying to put up resolutions which might help the process of peace and it states matters of principle that are important for the world to take into consideration. Resolution 242 says that Israel should withdraw from territories that it has occupied. It also says that Israel should withdraw to secure and recognised boundaries and that the one is dependent upon the other. Resolution 242 says that, but it is not a chapter 7 resolution." Beazley, Kim, Waiting for blow-back (speech delivered in Parliament on ngày 4 tháng 2 năm 2003, The Sydney Morning Herald, ngày 5 tháng 2 năm 2003.
 16. ^ "There are several types of resolutions: Chapter 6 resolutions are decisions pursing the Pacific Settlement of Disputes, and put forward Council proposals on negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies, and other peaceful means. Chapter 7 resolutions are decisions for Action with Respect to Threats to the Peace, involving use of force and sanctions, complete or partial interruption of economic relations, rail, sea, air, postal, telegraphic radio and other means of communication and the severance of diplomatic relations. Resolutions passed under Chapter 7 of the Charter are binding on all UN members, who are required to give every assistance to any action taken by the Council, and refrain from giving any assistance to the country against which it is taking enforcement action." Iran dossier crosses the Atlantic: Where to from here? (Microsoft Word document), Greenpeace position paper on Iran.

Liên kết ngoài

sửa