Ngoại bì thần kinh (tiếng Anh: neuroectoderm hoặc biểu mô ống thần kinh) là một ngoại bì nhận protein hình thái xương - ức chế tín hiệu từ protein như noggin, dẫn đến sự phát triển của hệ thần kinh từ mô này.

Neuroectoderm
Gray15.png
Chi tiết
Tiền thânectoderm
Làm phát sinhneural tube, neural crest
Định danh
Latinhepithelium tubi neuralis, neuroectoderma, epithelium tubae neuralis
TEBản mẫu:TerminologiaEmbryologica
Thuật ngữ giải phẫu

Sau khi hình thành từ ngoại bì, ngoại bì thần kinh trải qua ba giai đoạn phát triển: chuyển đổi thành tấm thần kinh, chuyển đổi thành rãnh thần kinh (với nếp gấp thần kinh) và chuyển đổi thành nếp gấp thần kinh), và chuyển đổi thành ống thần kinh. Sau khi hình thành ống, não hình thành ba phần; não sau, não giữanão trước.

Các loại thần kinh bao gồm:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Bài viết này kết hợp văn bản trong phạm vi công cộng từ trang , sách Gray's Anatomy tái bản lần thứ 20 (1918).


Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Phôi học Bản mẫu:Sư phát triển hệ thần kinh