Ngoại trưởng Nga

Dưới đây là danh sách các ngoại trưởng của nước Nga Sa hoàng, Đế chế Nga, Liên XôLiên bang Nga.

Lãnh đạo của Posolsky Prikaz, 1549–1699Sửa đổi

Các ngoại trưởng của Đế chế Nga, 1699–1801Sửa đổi

Ngoại trưởng của Đế chế Nga, 1801–1917Sửa đổi

Ngoại trưởng của Chính phủ Lâm thời Nga, 1917Sửa đổi

Ngoại trưởng Nga thời kỳ nội chiếnSửa đổi

Ngoại trưởng Liên Xô, 1922–91Sửa đổi

Ngoại trưởng Liên bang Nga 1991–Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi