Nguyên Hoàng (chữ Hán:元皇) là thụy hiệu hoặc xưng hiệu của một số vị vua trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa