Nguyễn Đình Quyền

(đổi hướng từ Nguyễn Ðình Quyền)

Nguyễn Đình Quyền (sinh ngày 6 tháng 8 năm 1958) quê quán thôn Đa phúc Xã Sài Sơn Huyện Quốc Oai TP. Hà Nội, ông cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.[1] Ông có trình độ Tiến sĩ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị.[2] Tính đến năm 2013, Nguyễn Đình Quyền giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội của Việt Nam.

Từ ngày 01/08/2016, TS. Nguyễn Đình Quyền được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Quốc hội - Cơ quan trực thuộc UBTV Quốc hội

Đến đầu năm 2017, tại Phiên họp thứ Nhất của Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. TS. Nguyễn Đình Quyền được bầu làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2017-2022

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 6/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/12/1988

Nơi ứng cử: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Câu nóiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi