Nguyễn Ðăng Tiến (sinh năm 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 20/7/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ; Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày vào đảng: 1/12/1978

Nơi ứng cử: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi