Nguyễn Đình Xuân (sinh 1971) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Tây Ninh.[1] khóa 12[2].

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.
  2. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.

là đai biểu Quốc hội khoa 11 va 12, tu năm 2002 đến 2011 hiên là giám đốc ban quan ly vuon Quoc gia lo go xa mat, Tây Ninh.