Nguyễn Đức Bình

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Đức Bình có thể là những người sau

  • Nguyễn Đức Bình, Giáo sư triết học, Nhà giáo Nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • Chim sẻ đi nắng, thần đồng game Đế chế Việt Nam.
  • Nguyễn Đức Bình, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2012-2015)