Nguyễn Đức Hiền

Nguyễn Đức Hiền (sinh ngày 3 tháng 8 năm 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Nghệ An.[1] Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội,.

Xuất thânSửa đổi

Nguyễn Đức Hiền sinh ngày 3 tháng 8 năm 1955, dân tộc Kinh, quê quán: Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Học vấnSửa đổi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật

Sự nghiệpSửa đổi

Ông từng đảm nhiệm chức Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 1/10/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH13 ngày 17/11/2013

Tham khảoSửa đổi