Mở trình đơn chính

Nguyễn Đức MinhTrung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an (Việt Nam).

Nguyễn Đức Minh
Chức vụ
Nhiệm kỳtháng 2 năm 2015 – tháng 08 năm 2018
Vị trí Việt Nam
Nhiệm kỳ2011 – tháng 2 năm 2015
Cục trưởng Cục Đấu tranh chống gián điệp các nước ASEAN và các nước Châu Á khác
Thông tin chung
Đảng pháiFlag of the Communist Party of Vietnam.svg Đảng Cộng sản Việt Nam
Binh nghiệp
Phục vụCông an nhân dân Việt Nam
Cấp bậcTrung tướng

Tiểu sửSửa đổi

Ngày 25 tháng 4 năm 2007, ông được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam theo quyết định số 508/QĐ-TTg. Lúc này ông đang là Cục trưởng Cục Đấu tranh chống gián điệp các nước ASEAN và các nước Châu Á khác, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.[1]

Trước năm 2012, ông là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an (Việt Nam).[2]

Ngày 24 tháng 12 năm 2012, ông được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.[2]

Ông nguyên là Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an (Việt Nam).[3]

Lịch sử thụ phong quân hàmSửa đổi

  • Thiếu tướng (2007)[1]
  • Trung tướng (2012)[2]

Tham khảoSửa đổi