Nguyễn Cao Sơn

Nguyễn Cao Sơn (sinh năm 1969) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hoà Bình.[1]

Ngày sinh: 9/5/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khóa I, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/8/2013

Nơi ứng cử: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.