Bảng nhãn Nguyễn Chiêu Huấn (阮昭訓) (?-?) là một nhà thơ, quan nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

Nguyễn Chiêu Huấn
阮昭訓
Thông tin chung
Học vấnBảng nhãn
Chức quanThượng thư bộ Công
Quê quánthôn An Tập, xã (làng) Yên Phụ, huyện Yên Phong
Nghề nghiệpquan nhà Lê sơ
Quốc giaĐại Việt
Triều đạiNhà Hậu Lê

Tiểu sửSửa đổi

Nguyễn Chiêu Huấn quê làng Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.[1] Năm 1514, tức năm Hồng Thuận thứ 5 đời vua Lê Tương Dực ông đỗ Bảng Nhãn (tiến sĩ cập đệ, đệ nhất giáp, đệ nhị danh). Ông là một trong những bậc danh nho nổi tiếng ở vùng đất Kinh Bắc, và là một trong những học trò xuất sắc của tiến sĩ Đàm Thận Huy (cũng là con rể), học cùng với bạn là Nguyễn Giản Thanh.

Bảng nhãn Nguyễn Chiêu Huấn từng đi sứ Trung Quốc, làm đến chức Thượng thư bộ công.

Giai thoạiSửa đổi

Thiên Tùng đàm trong sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn có kể lại câu chuyện rằng:

Một hôm gặp trời mưa học trò phải lưu lại nhà thầy Đàm Thận Huy. Đàm tướng công liền ra vế đối:

"Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách"

(Có nghĩa: Mưa không có then khóa mà giữ được khách lại)

Nguyễn Giản Thanh liền đối:

"Sắc bất ba đào dị nịnh nhân"

(Có nghĩa: Nhan sắc không có sóng gió mà làm đắm lòng người)

Nguyễn Chiêu Huấn đối là:

"Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân"

(Có nghĩa: Trăng có cánh cung mà không bắn người)

Một học trò khác đối là:

"Phân bất uy quyền dị xử nhân"

(Có nghĩa: Phân không có quyền uy mà dễ dọa người)

Nghe xong các vế đối của học trò, thầy Đàm Thận Huy phán rằng: Giản Thanh tính hào hoa phóng đãng nhưng hiếu sắc. Chiêu Huấn là người có lòng nhân. Cả hai tất sau này thành đạt. Còn người thứ ba sau này bỉ ổi.

Vinh danhSửa đổi

Tên ông được đặt tên đường tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hậu duệSửa đổi

Ông có người cháu tên Nguyễn Khắc Khoan đỗ tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1598).

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ngọc Khánh Vũ, Minh Thảo Phạm, Thị Thu Hà Nguyễn. Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2003. Trang 426

http://www.hannom.org.vn/default.asp?CatID=560

http://hodamthanbacninh.vn/chi-tiet-bv/su-tich-mo-phan-cu-khai-to-dong-ho-dam.html