Nguyễn Diêu
SinhNguyễn Diêu
Tuy Phước, tỉnh Bình Định
MấtTuy Phước, Việt Nam
Dân tộcKinh
Học vấnTú tài

Tiểu sửSửa đổi

Nguyễn Diêu sinh năm 1822 mất năm 1880,hiệu Quỳnh Phủ, là nhà thơ, nhà soạn hát bội Việt Nam. Thường được gọi là cụ Tú Nhân Ân.

Quê quán: Nhân Ân, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định.

Là thầy dạy của hậu tổ hát bội Đào Tấn

Tên của ông được đặt cho đường phố và trường học ở tỉnh Bình Định, Việt Nam,

Sáng tácSửa đổi

Tác phẩm của Nguyễn Diêu còn lưu lại:

- Tuồng Ngũ hổ Bình Tây

- Tuồng hát bội Liệu đố

- Tuồng hát bội Cổ miếu vãn ca (Nguyệt cô hóa cáo)

Nghiên cứu về Nguyễn DiêuSửa đổi

- Công trình nghiên cứu Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu - ông đồ nghệ sĩ (Vũ Ngọc Liễn)

- Hội thảo về thân thế và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Diêu tại Bình Định

Liên kết ngoàiSửa đổi

1. Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu và thơ trong tuồng - Thanh Thảo

2. Tầm vóc Nguyễn Diêu - Văn hiến Việt Nam

Chú thíchSửa đổi