Nguyễn Hữu Cầu có thể là:

NgườiSửa đổi

Trường họcSửa đổi