Nguyễn Hữu Luật (sinh 1947) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Bình Phước.[1]

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Luật

Ngày sinh: 10/10/1947

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: Y sĩ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước

Nơi ứng cử: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.