Nguyễn Lâm Thành

Nguyễn Lâm Thành (sinh năm 1964) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Lạng Sơn.[1].Ông hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Nguyễn Lâm Thành
Chức vụ
Nhiệm kỳ2015 – nay
Kế nhiệmđương nhiệm
Nhiệm kỳ2011 – 2021
Thông tin chung
Sinh1964
Xã Tô Hiệu,Huyện Bình Gia,tỉnh Lạng Sơn
Dân tộcNùng
Tôn giáoKhông
Đảng pháiĐảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sửSửa đổi

-Họ và tên: Nguyễn Lâm Thành

-Tên thường gọi: Nguyễn Lâm Thành

-Ngày sinh: 7/7/1964

-Giới tính: Nam

-Dân tộc: Nùng

-Tôn giáo: Không

-Quê quán: Xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, Lạng Sơn

-Trình độ học vấn: Trên ĐH

-Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

-Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý nhà nước, Kỹ sư kinh tế

-Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

-Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

-Ngày vào đảng: 29/4/1988

-Nơi ứng cử: Lạng Sơn

-Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

-Đại biểu chuyên trách: Trung ương

-Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi