Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên (1919-2017) Ông từng là Phó Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa kiêm Tổng Trưởng Giáo Dục, Phó Thủ Tướng kiêm Trưởng Đoàn Việt Nam Cộng Hòa (1969-1971) tại Hội Nghị La Celle Saint Cloud trong chính phủ của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm. Ngoài ra, ông còn là thành viên của Nhóm Caravelle - một tổ chức tự do tiến bộ trong giai đoạn 1960-1963.

Nguyễn Lưu Viên
Chức vụ
Đệ nhất Phó thủ tướng kiêm Tổng trưởng giáo dục Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam
Nhiệm kỳ1969 – 1971
Thông tin chung
Quốc tịch Việt Nam Cộng hòa
Sinh1919 ,Việt Nam
Trà Vinh
Mất18 tháng 9, 2017
California , Mỹ
Nghề nghiệpbác sĩ, chính khách
Tôn giáoTam giáo

Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên sanh năm 1919 tại Trà Vinh, thoát ra khỏi Sài Gòn cuối tháng Tư 1975 trên một tàu Hải quân Việt Nam.

Ông đến Guam, rồi Pendleton, tu nghiệp ở Oklahoma và hành nghề bác sĩ 11 năm tại Baptist Hospital, Union City, tiểu bang Tennessee. Sau khi về hưu ở Virginia năm 1988, ông sống ẩn dật, ít tiếp xúc bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài cuộc phỏng vấn có đăng trên mạng YouTube.