Nguyễn Minh Phương (chính khách)

Nguyễn Minh Phương (sinh ngày 22 tháng 2 năm 1974) là nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 22/2/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Ấp Tân Hoà, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y học

Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên, Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nơi làm việc: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/3/2006

Nơi ứng cử: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi