Nguyễn Ngọc Bích

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Ngọc Bích là một tên gọi thông dụng tại Việt Nam. Một số nhân vật lịch sử Việt Nam cùng tên như: