Nguyễn Ngọc Hải (sinh ngày 3 tháng 12 năm 1965) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14[1], khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hà Giang.[2]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 3/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang,, Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 5/3/1994

Nơi ứng cử: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14”. Website Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2017. 
  2. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.