Nguyễn Ngọc Hiến

Nguyễn Ngọc Hiến (sinh 1944) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Tiền Giang.[1]

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Hiến

Ngày sinh: 28/10/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Khánh Hội, quận 4, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Đại học Tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ: Nhà giáo ưu tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia, Uỷ viên BCHTW Hội luật gia VN, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế của Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư pháp

Nơi ứng cử: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Phó vụ Trưởng Vụ Pháp Chế Bộ Tài chính

6/1988-7/1993. Hiệu Trưởng Trường Đại Học Pháp Lý Hà Nội

7/1993-4/1996. Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội

1992-1998. Thứ trưởng Bộ Tư pháp

1998-2006. Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

. Thứ trưởng Bộ Nội vụ

1997-2002. Đại biểu Quốc hội Khóa X

7//2015-2020. Chủ tịch Hội Khoa Học Hành chính

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.