Nguyễn Ngọc Thảo là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, Bác sĩ, nguyên Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng.[1][2][3]

Thân thế và sự nghiệp sửa

Ông từng là Chủ nhiệm Quân y của Đoàn 559.

Năm 1997, ông nghỉ hưu.

Chú thích sửa

  1. ^ “Đặc sắc văn hóa Trường Sơn”.
  2. ^ “Lời cảm ơn của Cục Quân y nhân Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (lĩnh vực y dược) năm 2010”.
  3. ^ “Chuyến hành quân đi làm khoa học năm 1965”.