Nguyễn Phúc Miên Túc

hoàng tử nhà Nguyễn, con trai Minh Mạng

Nguyễn Phúc Miên Túc (còn có âm đọc là [1]) (chữ Hán: 阮福綿宿; 26 tháng 2 năm 1827 - 1 tháng 1 năm 1854), tước phong Ba Xuyên Quận công (巴川郡公), là một hoàng tử con vua Minh Mạng nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Ba Xuyên Quận công
巴川郡公
Hoàng tử nhà Nguyễn
Thông tin chung
Sinh26 tháng 2 năm 1827
Mất1 tháng 1 năm 1854 (26 tuổi)
An tángPhường Thủy Xuân, Huế
Tên húy
Nguyễn Phúc Miên Túc (hoặc )
阮福綿宿
Thụy hiệu
Lượng Hoà Ba Xuyên Quận công
諒和巴川郡公
Thân phụNguyễn Thánh Tổ
Minh Mạng
Thân mẫuQuý nhân
Cái Thị Trinh

Tiểu sử sửa

Hoàng tử Miên Túc sinh ngày 1 tháng 2 (âm lịch) năm Đinh Hợi (1827), là con trai thứ 35 của vua Minh Mạng, mẹ là Thất giai Quý nhân Cái Thị Trinh[1]. Hoàng tử là em ruột cùng mẹ với Vĩnh An Công chúa Hòa ThụcPhương Duy Công chúa Vĩnh Gia. Khi còn là hoàng tử, ông là người có học hạnh[2].

Năm Minh Mạng thứ 21 (1840), ông được phong làm Ba Xuyên Quận công (巴川郡公)[3]. Cùng năm đó, vua cho đúc các con thú bằng vàng để ban thưởng cho các hoàng thân anh em, các hoàng tử công và hoàng tử chưa được phong tước. Quận công Miên Túc được ban cho một con hươu bằng vàng nặng 6 lạng 2 đồng cân[4].

Quận công Miên Túc ban đêm ra ngoài thành chơi bời, bị người quản gia đem việc ấy ra tố giác[5]. Thiệu Trị năm thứ 6 (1846), vua sai bộ Hình xét hỏi thì đều do Phó thượng ty là Trần Văn Bằng tìm đường cầu cạnh, đem con gái quyến rũ quận công làm càn[5]. Vua giận, đòi lại lương 2 năm của Miên Túc, lại sai Cẩm y vệ bắt Văn  Bằng khoá tay áp giải đến trước cửa phủ các hoàng thân, đóng gông 3 tháng, hết hạn, đánh cho 80 côn đỏ, cách chức, phát đi khổ sai[5].

Năm Tự Đức thứ 7, Quý Sửu, ngày 3 tháng 12 (âm lịch)[1], quận công Miên Túc qua đời mà không có con nối dõi, hưởng dương 27 tuổi, thụyLượng Hoà (諒和)[2][6]. Mộ của ông được táng tại Dương Xuân (ngày nay tọa lạc tại phường Thủy Xuân, Huế)[1]. Lúc đầu, ông được thờ ở đền Triển Thân, sang năm Hàm Nghi thứ nhất (1884) thì cho hợp thờ ở đền Thân Huân[2].

Theo Nguyễn Phúc tộc thế phả, phủ thờ của quận công Miên Túc được dựng ở Phú Mỹ (Huế), tức là vua đã cho một tôn thất qua kế tập ở phòng của ông. Phòng Ba Xuyên Quận công được ban cho bộ Mễ (米) để đặt tên cho các con cháu[7].

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ a b c d Nguyễn Phúc tộc thế phả, tr.303
  2. ^ a b c Đại Nam liệt truyện, tập 3, quyển 6: Truyện các hoàng tử – phần Ba Xuyên Quận công Miên Túc
  3. ^ Đại Nam thực lục, tập 5, tr.694
  4. ^ Đại Nam thực lục, tập 5, tr.695
  5. ^ a b c Đại Nam thực lục, tập 6, tr.932
  6. ^ Tên thụy Hoà Lượng của ông được chép theo Đại Nam liệt truyện, nhưng bia mộ của ông lại ghi là Lượng Hoà.
  7. ^ Đại Nam thực lục, tập 6, tr.755