Nguyễn Phi Thường

Nguyễn Phi Thường(ngày 7 tháng 5 năm 1971)đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XIV (2016-2021), khoá XIII (2011-2016). Khi trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIII thì ông là Phó Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội, trúng cử với tỷ lệ phiếu là 57,85 %, đoàn đại biểu Quốc hội từ Hà Nội.

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 7/5/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Kỹ sư tổ chức Giao thông vận tải

Nghề nghiệp, Chức vụ: Bí thư Huyện Ủy Huyện Ứng Hòa TP. Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện Ủy Huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội

Ngày vào đảng: 7/7/2005

Nơi ứng cử: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi