Nguyễn Phu (chữ Hán: 阮夫; 28 tháng 8, 30020 tháng 7 năm 401) Là quan Nhà Tấn vào Giao Châu thế kỷ 4,Ông là thứ sử Giao Châu năm 353 - 401,Ông là Thứ sử Giao Châu, Chức quan cai quản vùng đất Việt Nam ngày nay.

Nguyễn Phu
Thứ sử Nhà Tấn
Thứ sử Giao Châu
Trị vì353 - 401
Tiền nhiệmChức vụ mới
Kế nhiệmĐỗ Viện
Thông tin chung
Tên húy
Nguyễn Phu
Thụy hiệu
Nguyễn Triệu.
Gia tộcHọ Nguyễn
Thân phụNguyễn Trung Quốc
Sinh(300-08-28)28 tháng 8, 300
Bắc Kinh , Nhà Tấn.
Mất20 tháng 7, 401(401-07-20) (100 tuổi)
Giao Châu, Nhà Tấn

Tiểu sửSửa đổi

Sử ghi: khi Nguyễn Phu nhà Tấn Được Vua Tấn Mục Đế nhà tấn cử sang Giao Châu Làm Thứ sử Giao Châu (thế kỷ 4) Năm 353, thứ sử Giao Châu là Nguyễn Phu (nhà Đông Tấn) đánh vua Lâm Ấp do nước này hay ra cướp phá hai quận Nhật Nam và Cửu Chân, vua Lâm ẤpPhạm Hồ Đạt lại ra cướp phá Cửu Chân Năm Quý Sửu (353) đời vua Mục đế nhà Đông Tấn, Thứ sử Giao Châu là Nguyễn Phu đánh vua Lâm Ấp là Phạm Phật, phá được hơn 50 thành trì, rồi rút quân về Giao Châu. Năm 401 Qua Đời tại Giao Châu.

Tham khảoSửa đổi