Nguyễn Sơn Hà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Sơn Hà có thể là:

  • Nguyễn Sơn Hà (1894-1980), doanh nhân, người khai sinh nghề sản xuất sơn dầu ở Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam.
  • Nguyễn Sơn Hà (Bảy Thép) (?-1962), chiến sĩ quân Giải phóng, Phó văn phòng Thành đoàn Thanh niên Sài Gòn - Chợ Lớn