Nguyễn Tấn Phát (sinh 1944) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.[1]

Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Phát

Ngày sinh: 19/4/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCHTW Đảng, Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.