Nguyễn Thành (định hướng)

Nguyễn Thành, hay Nguyễn Văn Thành là một cái tên người Việt khá phổ biến. Một số nhân vật cùng tên này như:

  • Nguyễn Thành (thẩm phán), sinh năm 1961, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
  • Nguyễn Thành, đỗ đệ nhị giáp khoa thi Thái học sinh năm Canh Thìn, niên hiệu Thánh Nguyên thứ nhất (1400) đời Hồ Quý Ly.
  • Tên thật của Nguyễn Tiểu La (1863-1911), một chí sĩ yêu nước thời cận đại trong lịch sử Việt Nam.

Xem thêmSửa đổi