Nguyễn Thị Bích Nhiệm (sinh năm 1973) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Yên Bái.[1]

Tham khảoSửa đổi