Nguyễn Thị Hoài Thu

Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh 1943) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Bà thuộc đoàn đại biểu Tiền Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hoài Thu

Ngày sinh: 26/11/1943 (cung Nhân Mã)

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (1997 - 2007)

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Nơi ứng cử: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.