Nguyễn Trọng Đạt(Chữ Hán: 阮仲達 -1471)[1][2] hay Linh Quận Công không rõ năm sinh nhưng khoảng vào những thập niên đầu của thế kỷ XV, lớn lên trong một gia đình danh gia thế phiệt, có truyền thống thượng võ và giàu lòng trung quân ái quốc. Thân sinh ông là một dũng tướng, bậc khai quốc công thần. Chính vì vậy, Nguyễn Trọng Đạt cùng các anh em trong gia đình được thừa hưởng tinh thần thượng võ của cha ông và sớm trở thành những rường cột của triều đình nhà Lê Sơ.

Nguyễn Trọng Đạt
阮仲達
Linh Quận Công (chi tiết...)
Bắc Quân Đô Đốc Phủ - Linh Quận Công
Tiền nhiệm Chức Vụ Được Thành Lập
Kế nhiệmNguyễn Đức Trung
Thông tin chung
Phu nhânCông chúa
Tên đầy đủ
Nguyễn Trọng Đạt
Thụy hiệu
Bình Vương 平王
Tước hiệuThượng tướng Quân
Bắc Quân Đô Đốc Phủ
Linh Quận Công
Tước vịĐô Đốc
Thân phụCương Quốc Công
SinhXV
Đông Kinh
Mất1471
Nghệ An

Tiểu sửSửa đổi

Nguyễn Trọng Đạt là con trai thứ 10 của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Ông vốn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, văn võ song toàn có công với dân, với nước được triều Lê sơ phong nhiều tước, hàm: “Tín đạt đại phu xuất thân, tán trị công thần, Bắc quân đô đốc lịch trung dinh thượng tướng quân Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt”.

Với dòng dõi trâm anh thế phiệt, vốn có tài năng bẩm sinh hơn người, được rèn luyện từ nhỏ, theo cha tham gia nhiều trận mạc và lập nhiều chiến tích hiển hách. Năm Bính Dần 1446, Chiêm Thành xâm lấn bờ cõi nước ta ở phía Nam, ông theo cha đi đánh Chiêm Thành. Trận chiến thắng lợi, ông được triều đình giao thêm trọng trách cải tạo tù binh ở Đồng Xô – Bàu Ố. Ở nơi cải tạo nhiều nắng gió, thiếu thốn, khó khăn nhưng hai cha con ông đã thành công trong việc thu phục tù binh, lập nên 2 trang Đồng Xô – Bàu Ố.

Năm Canh Thìn 1460 với chức vụ là Thượng tướng quân Bắc Quân Đô đốc theo lệnh cha cùng các anh trai, với vai trò nòng cốt ông đã có công lớn trong việc lật đổ Lê Nghi Dân đem Lê Tư Thành lên ngôi báu Đại Thống. Năm 1471, ông cùng các anh trai theo vua Lê Thánh Tông đi đánh quân Chiêm Thành, cuộc chiến thắng lợi Sau khi Chiến Thắng Ông Được Vua lê Cho Quản lý Vùng Đất Từ Nghệ An Đến Vùng Đất Thuận Hóa Mới Chiến Được,Ông Mất Đó là vào ngày 17 tháng 5 năm Tân Mão 1471. Ông được an táng tại Bàu Sen – Kim Ổ, (nay thuộc phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò) và được người dân nơi đây suy tôn là Thành hoàng làng.

Vinh danhSửa đổi

Sáng ngày 24/3, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với con cháu dòng họ Nguyễn Đình tổ chức lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia Mộ, Đền và Nhà thờ Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt tại phường Nghi Thủy.

Gia đìnhSửa đổi

Gia đình ông định cư tại Thượng xá làng Yên Lương. Ông có ba bà phu nhân, chính thất được phong là Dương Thị Thục Nhân (Nguyễn Thị Thu) và hai bà kế thất đều phong là quận phu nhân. Ông có hai người con trai, trưởng nam là Yên Nghĩa Hầu Nguyễn Đình Đệ. Con trai thứ là Dương Võ Bá Nguyễn Đình Thủy.

Chú thíchSửa đổi

I,Theo Đại Việt Sử Ký toàn thư, tập 2. Tài liệu đã dẫn trang 700

II, Theo Đại Việt Sử ký toàn thư tập II, (2003), Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, tr643: cho biết: mùa Hạ tháng 4 năm Bính Tuất (1466) bắt đầu đặt 5 phủ (ngũ phủ) bao gồm Trung đạo quân phủ, Đông đạo quân phủ, Tây đạo quân phủ, Nam đạo quân phủ, Bắc đạo quân phủ.

III, Hội đồng gia tộc đại tôn Nguyễn Đình, (2013), Cương Quốc Công Nguyễn Xí, tộc phả, di huấn, phụ lục, tr 304

IV, Đại Việt sử ký toàn thư trọn bộ, Nhà xuất bản Thời Đại, tr 606, 607, 610

V, Theo Lê Triều quan chế, quyển II cho biết: Bầy tôi có công văn cũng như võ đều được vinh phong từ 2 đến 8 chữ. Người nào hợp với chữ nào thì đến lúc phong sẽ đặc gia mỹ tự như: Suy trung, Dực vận, Tá lý, Cẩn Lễ, Tán trị, Dương Võ… lần này Nguyễn Trọng Đạt được phong “Tán Trị”

  1. ^ Linh Quận Công Nguyễn Trọng Đạt
  2. ^ Người Nổi Tiếng Nghệ An