Nguyễn Trung Thành

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Trung Thành là một tên người Việt. Một số nhân vật cùng tên như:

  1. ^ “Đảng, Nhà nước, Chính phủ phong cấp hàm và thăng cấp hàm tướng trong lực lượng CAND”. Báo Công an nhân dân. 10 tháng 1 năm 2005. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2018.