Nguyễn Văn Chiền (sinh 1949) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Hải Dương.[1] Quê quán: xã Quyết Thắng huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.