Nguyễn Văn Hảo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Văn Hảo có thể là:

  1. Nguyễn Văn Hảo, một trong những thương gia giàu có nhất ở Sài Gòn từ thời Pháp thuộc đến năm 1975.
  2. Nguyễn Văn Hảo, nhà kinh tế Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng và Phó Thủ tướng của Việt Nam Cộng hòa trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.