Nguyễn Văn Thuận (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Nguyễn Văn Thuận)

Nguyễn Văn Thuận có thể là:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Lịch sử hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Quảng Bình 1945 - 2000, Chương VII: Hệ thống hành chính nhà nước Quảng Bình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1989 - 2000)