Nguyễn Văn Tiên (chính khách)

Nguyễn Văn Tiên (sinh năm 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Tiền Giang,[1] khóa 12.[2]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 20/10/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/11/1983

Nơi ứng cử: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi