Nguyễn Văn Vịnh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Văn Vịnh là một tên người Việt. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:

  • Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh (1918-1978), Trưởng phái đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế thi hành hiệp định Geneve tại Sài Gòn, Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ - Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung ương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III.
  • Chính khách Nguyễn Văn Vịnh (sinh 1960), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.