Nguyệt thực tháng 12, 2011

(Đổi hướng từ Nguyệt thực tháng 6 năm 2011)
Nguyệt thực toàn phần
10 tháng 12 năm 2011
Chu kỳ (thành viên) 135 (23 trong 71)
Thời gian (giờ:phút:giây)
Toàn phần 00:51:08
Một phần 3:32:15
Nửa tối 5:56:21
Thời điểm
P1 11:33:36 UTC
U1 12:45:43 UTC
U2 14:06:16 UTC
Lớn nhất 14:31:49 UTC
U3 14:57:24 UTC
U4 16:17:58 UTC
P4 17:29:57 UTC

Một nguyệt thực toàn phần xảy ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2011. Đây là lần thứ hai trong hai lần nguyệt thực toàn phần trong năm 2011, lần thứ nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 6.

Hiển Thị Nguyệt thực được quan sát từ toàn bộ châu Á và Australia, nhìn thấy khi mới mọc ở đông Âu, nhìn thấy khi sắp lặn ở tây bắc Nam Mỹ.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi